Privacyverklaring

Zo verwerken we jouw persoonsgegevens

StudieDirect.nl gebruikt als wettelijke grondslag; “De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden” (artikel 6 AVG wet). Betrokkenen gaan akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens, deze persoonsgegevens worden alleen voor gerechtvaardigde doeleinden gebruikt. De betrokkene moeten akkoord gaan met het privacybeleid als zij hun account aanmaken. StudieDirect.nl gebruikt enkel hun eigen gegevens en geen gegevens van andere partijen.

Informatie persoonsgegevens

StudieDirect.nl verwerkt gegevens op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Betrokkenen kunnen voor informatie over hun persoonsgegevens altijd contact opnemen met koen@studiedirect.nl. Betrokkenen kunnen voor inzage van hun persoonsgegevens contact opnemen met hetzelfde emailadres.

Doeleinde verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke StudieDirect.nl gebruikt persoonsgegevens voor kwaliteitswaarborging van StudieDirect.nl. Het gerechtvaardigde doeleinde van StudieDirect.nl is kwaliteitswaarborging, om de validiteit en betrouwbaarheid van de antwoorden te waarborgen zijn de gegevens noodzakelijk om een account aan te maken op StudieDirect.nl. Daarnaast hebben wij een studiegenoten pagina, waar je als je een account aangemaakt hebt zichtbaar bent voor je andere studiegenoten door het land. Echter kun je dit uitzetten via https://www.studiedirect.nl/account/privacy/.

Minimale gegevensverwerking

StudieDirect.nl zorgt ervoor dat persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend zijn en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is van onze doeleinden. Dit valt onder het beginsel minimale gegevensverwerking. De gegevens worden niet verspreid en enkel gebruikt van noodzakelijk bovengenoemde doeleinden. StudieDirect.nl doet er alles aan om de gegevensverwerking zo minimaal mogelijk te maken. Het kopje studiegenoten kan alleen worden bekeken door personen die zijn ingelogd, echter kan je dit zoals eerder gemeld uitzetten om je account privé te houden.

Plug-ins

We verzamelen uw openbare profielgegevens alleen met uw toestemming die u verleent voordat u Social Login start, van het sociale netwerkt dat wordt gebruikt om in te loggen op onze website. Deze gegevens omvatten uw voornaam, achternaam, e-mailadres, link naar uw sociale media profiel, unieke identificatie, link naar avatar met sociaal profiel. Deze gegevens worden gebruikt om uw gebruikersprofiel op onze website aan te maken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen.

Facebook:

Wij gebruiken een Facebook-widget zodat u het aantal likes, shares en aanbevelingen kunt zien en onze webpagina’s kunt liken, delen of aanbevelen. Deze widget kan uw IP-adres, de gebruiksagent van uw webbrowser verzamelen, cookies in uw browser opslaan en ophalen, aanvullende tracking insluiten en uw interactie met de widget bewaken, inclusief het correleren van uw Facebook-account met elke actie die u in de widget onderneemt, als u bent ingelogd op Facebook. Raadpleeg voor meer informatie over hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

LinkedIn:

We gebruiken een LinkedIn share-widget op onze website zodat u onze webpagina’s op LinkedIn kunt delen. Deze verzoeken kunnen uw IP-adres volgen in overeenstemming met hun gegevensprivacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Juistheid persoonsgegevens

De betrokkene verklaart dat de ingevulde gegevens om een account aan te maken te allen tijde eerlijk en juist zijn ingevuld. Mocht de betrokkene zich niet houden aan de huisregels kan StudieDirect.nl stappen ondernemen om een account te verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

StudieDirect.nl bewaard persoonsgegevens louter om de hierboven beschreven doeleinden. Gegevens worden bewaard totdat de betrokkene het persoonlijke account verwijderd. Dit kan via het scherm persoonlijk account. De gegevens slaat StudieDirect.nl op in de database van StudieDirect.nl Externe personen hebben geen toegang tot deze gegevens en StudieDirect.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Verwerkingsverantwoordelijke: StudieDirect.nl
Contactgegevens: info@studiedirect.nl

Vraag over dit document?

Heb je een vraag over hoe wij persoonsgegevens verwerken? Stuur een email naar koen@studiedirect.nl

Vraag over dit document?

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar koen@studiedirect.nl of via het onderstaande contactformulier.